Michael E. Porter, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về chiến lược cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc tế, là Giáo sư Quản trị Kinh doanh tại Harvard Business School. Năm 1983, Giáo sư Porter được Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban về cạnh tranh công nghiệp, các sáng kiến đã làm hiển thị các cuộc tranh luận khả năng cạnh tranh tại Mỹ. Ông đã phục vụ như một cố vấn cho người đứng đầu nhà nước, thống đốc, thị trưởng, và các CEO trên toàn thế giới. Người nhận giải thưởng Wells về Kinh tế, các giải thưởng Adam Smith, ba giải thưởng McKinsey, và tiến sĩ danh dự của Trường Kinh tế Stockholm và sáu trường đại học khác, Porter là tác giả của mười bốn cuốn sách, trong đó có Lợi Thế Cạnh Tranh, Lợi Thế Cạnh Tranh Của Các Quốc Gia , và Chiến Lược Cạnh Tranh, tất cả đều được xuất bản bởi The Free Press. Ông sống ở Brookline, Massachusetts

Jacky Tài tốt nghiệp Đại học Wisconsin, Madison (Mỹ) - một trường đại học Top 10 - năm 1994 với bằng tiếp thị. Đứng đầu bộ phận tiếp thị của Start-Up ở Mỹ và Singapore trong 10 năm, Jacky học được rằng những gì ngăn cách chiến thắng từ thua thường là chiến lược đúng đắn. Ông gia nhập doanh nghiệp quốc tế Singapore vào năm 2004, nơi ông đã phát triển đột phá chương trình đào tạo thương hiệu đó với sự tham dự của hơn 2.000 công ty. Trong năm 2007 Jacky gia nhập StrategiCom - The B2B Thương hiệu Chuyên gia, nơi có 11 văn phòng trên toàn cầu và 110 chuyên gia tư vấn toàn thời gian, như là một tư vấn chính và dành thời gian của mình giúp đỡ khách hàng phân biệt thương hiệu của mình hiệu một cách quả hơn

Các trang