Bài phỏng vấn về "Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua" và tác giả Trịnh Minh Thảo trên bản tin FBNC
Bài phỏng vấn về "Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua" và tác giả Trịnh Minh Thảo trên bản tin FBNC

Dưới đây là bài trả lời phỏng vấn trên bản tin FBNC của ông Trịnh Minh Thảo, tác giả cuốn sách "Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua", chia sẻ những kỹ năng bán hàng trong ngành ngân hàng.